26, సెప్టెంబర్ 2010, ఆదివారం

శ్రీరాముని రూపంలో రంగనాథుని వర్ణన - రంగపుర విహార

కర్ణాటక సంగీత త్రయంలో ఒకరు ముత్తుస్వామి దీక్షితులు (మన కాకర్ల త్యాగరాజు, శ్యామశాస్త్రి మిగిలిన ఇద్దరు). వీరు  1775 వ సంవత్సరంలో తమిళనాడులోని తంజావూర్ జిల్లాలోని తిరువారూర్ లో రామస్వామి, సుబ్బమ్మ అనే తమిళ అయ్యరు దంపతులకు జన్మించారు.   వీణావాదనలో ఆరితేరిన వీరు గురుగుహుని (సుబ్రహ్మణ్యస్వామి) కృప వలన అద్భుతమైన కీర్తనలను రచించారు. నవగ్రహ కృతులు, కమలాంబ నవావరణ కీర్తనలు, పంచలింగ కీర్తనలు లాంటివి ఎన్నో రచించారు. సుప్రసిద్ధమైన వాతాపి గణపతిం భజే ఆయన రచనే.  ఆయన కృతులలో ముద్రగా 'గురుగుహ' వాడారు.

తపాల శాఖ వారు విడుదల చేసిన ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ స్మారక బిళ్ళ 
ఆయన రచించిన రంగ పుర  విహార అనే కీర్తన బృందావన సారంగా రాగంలో పాడబడింది. భక్తి రస పూరితమై, ఆ రాముని వర్ణన రమ్యంగా చేసిన ఈ కృతి చాలా ప్రజాదరణ పొందింది. దక్షిణాదిన అన్ని వైష్ణవ క్షేత్రాలలో దీనిని ప్రతిదినము వినిపిస్తూనే ఉంటారు. దాని సాహిత్యం, తాత్పర్యం  కింద మీకోసం. దీనిని భారత రత్న ఎమ్మెస్ సుబ్బులక్ష్మి చాలా ఏళ్ల క్రితం పాడారు. ఇటీవలి కళాకారులు పాడిన యూట్యూబ్ లంకె.

శ్రీ రంగనాథుడు

రంగపుర విహార జయ కోదండ రామావతార రఘువీర |శ్రీ రంగ|

అంగజ జనక దేవ బృందావన సారంగేంద్ర వరద రమాంతరంగ
శ్యామలాంగ విహంగ తురంగ సదయాపంగ సత్సంగ | రంగపుర|

పంకజాప్త కుల జలనిధి సోమ
వర పంకజ ముఖ పట్టాభిరామ
పదపంకజ జితకామ రఘురామ
వామాంక గత సీత వర వేష
శేషాంక శయన భక్త సంతోష
ఏణాంక రవి నయన మృదుతర భాష
అకళంక దర్పణ కపోల విశేష
ముని సంకట హరణ గోవింద
వేంకట రమణ ముకుంద
సంకర్షణ మూలకంద
శంకర గురుగుహానంద

తాత్పర్యం:

శ్రీరంగంలో వెలసిన రంగనాథ!  కోదండం ధరించి రామునిగా అవతరించిన రఘువీర!

మన్మథుని జనకుడైన వాడ! దేవతలను, గజేంద్రుడిని రక్షించి, పాలించే లక్ష్మీ అంతరంగంలో ఉన్న దేవ!  నీలమేఘ శరీరము కలవాడ! గరుత్మంతుని వాహనముగా కలిగి, ఎల్లప్పుడూ కరుణ, దయ గలిగిన చూపులతో సత్సాంగత్యములో ఉండే ఓ రంగనాథ!.

సూర్య వంశమనే సాగరానికి చంద్రుని వంటి వాడ! శుభకరమైన కలువ వంటి ముఖం కలవాడ!  కలువల వంటి తన పాదములతో కామాన్ని జయించిన వాడ! రఘురామ!  ఎడమ తొడపై సీతను గలిగి సుందరముగా కనిపించే రామ!  ఆదిశేషునిపై పరుండి భక్తులను సంతోషింప జేసే దేవ దేవ! సూర్య చంద్రులను కన్నులుగా కలిగి, సున్నితమైన మాటలతో అద్దమువలె ఎటువంటి కళంకం లేని చెంపలు కలిగి, ఋషుల బాధలు తొలగించే ఓ వెంకటరమణ! గోవింద!  ముకుంద! సర్వ శుభములు కలిగించే, అన్నిటికి మూలమైన వాడ! గురుగుహునికి ప్రియమైన వాడ!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి